Yazar Detayları±

AYTAÇ, Zehra

  • Cilt 5, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi
    Öz  PDF
  • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    Farklı Çinko Uygulamalarının Aspir Bitkisinin Verimi ve Çinko Alımı Üzerine Etkisi
    Öz  PDF