Yazar Detayları±

AL-BAYATI, Yildirim Fekrt Abdulrazzaq

  • Cilt 7, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    Konya İli Açık Tarla Koşullarında Marul Bitkisinin Su-Verim Parametrelerinin Belirlenmesi
    Öz  PDF