Yazar Detayları±

EVEREST, Timuçin

  • Cilt 4, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması
    Öz  PDF
  • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    Çanakkale İli Karamenderes Alt Havzası Taşkın Ovasının Çeltik Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Arazi Değerlendirmesi
    Öz  PDF