Yazar Detayları±

Ergun KAHYAOĞLU, Sultan

  • Cilt 8, Sayı 1 (2019) - Makaleler
    Çerikli Sulama Sahasında Toprak Tuzluluğunun Tahmininde Deterministik ve Stokastik Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanımı
    Öz  PDF