Yazar Detayları±

ÖZer, Selçuk

 • Cilt 6, Sayı 2 (2017) - Makaleler
  Trakya Bölgesi’nde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan İmazamox Herbisit'inin Toprak Ortamında Kalıntı Düzeylerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
  Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
  Edirne İli Barajlarının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Sulama Suyu Kalite Sınıfları
  Öz  PDF
 • 2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE - Makaleler
  Sera Koşullarında Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Domates Bitkisinin Kök Gelişimi Üzerine Etkisi
  Öz  PDF
 • Cilt 9, Sayı 2 (2020) - Makaleler
  Mısır ve Ceviz Yetiştirilen Bazı Arazilerde Kurulu Damla Sulama Sistemlerinde Bazı Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi
  Öz  PDF