Yazar Detayları±

Usta, Sadık

  • Cilt 6, Sayı 2 (2017) - Makaleler
    Toprak Organik Maddesi ile Fosfor Adsorpsiyonu Arasındaki İlişkinin Langmuir Modeli ile Araştırılması
    Öz  PDF