Yazar Detayları±

AKGÖZ, Reşat

  • Cilt 9, Sayı 1 (2020) - Makaleler
    Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi Bitki Örtüsü Parametresinin Belirlenmesi
    Öz  PDF