Yazar Detayları±

ÖZTÜRK, Ozan

  • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
    Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
    Edirne İli Barajlarının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Sulama Suyu Kalite Sınıfları
    Öz  PDF