Yazar Detayları±

ATİKMEN, Nuray ÇİÇEK

  • Cilt 7, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi
    Öz  PDF