Yazar Detayları±

ÜZEN, Neşe

  • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    İkinci Ürün Silajlık Mısırda Maksimum Net Geliri Sağlayan Sulama ve Azot Fertigasyon Stratejileri
    Öz  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi
    Öz  PDF