Yazar Detayları±

Özmen, Neşe

  • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Havucun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Sulama Suyu Tuzluluğu ve Kalsiyumun İnteraktif Etkileri
    Öz  PDF