Yazar Detayları±

KARS, Nalan

  • Cilt 8, Sayı 1 (2019) - Makaleler
    Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 9, Sayı 1 (2020) - Makaleler
    Mısır Bitkisinin Verim Parametreleri ile Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Arasındaki Regresyon Modellerin Belirlenmesi
    Öz  PDF