Yazar Detayları±

SAĞLAM, Mustafa

 • Cilt 2, Sayı 1 (2013) - Makaleler
  Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile Toprak Özelliklerinin Gruplandırılması
  Öz  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
  Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği
  Öz  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
  Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 3, Sayı 2 (2014) - Makaleler
  Analysis of the Spatial Variability of Soil Properties in Different Physiographic Units
  Öz  PDF