Yazar Detayları±

TEPECİK, Mahmut

  • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
    Farklı Azotlu Gübreler ve Uygulama Zamanlarının Buğdayda Verim ve Verim Komponentlerine Etkileri
    Öz  PDF