Yazar Detayları±

Polat, Haydar

  • Cilt 2, Sayı 2 (2013) - Makaleler
    Türkiye’de Kullanılan Azotlu Gübrelerin Standart ve Yönetmeliklerle Uyumluluğu Üzerine Bir Araştırma
    Öz  PDF
  • Cilt 9, Sayı 2 (2020) - Makaleler
    Türkiye’de Kimyasal Azotlu Gübre Tüketim Durumunun ve Toprak Analizi Zorunluluğunun Azotlu Gübre Kullanımına Etkilerinin Değerlendirilmesi
    Öz  PDF