Yazar Detayları±

AKÇA, Hanife

  • 2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE - Makaleler
    EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 8, Sayı 1 (2019) - Makaleler
    Biyokömür ve Fosfor Uygulamalarının Mısır ve Çeltik Bitkilerinin Gelişimi ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkileri
    Öz  PDF