Yazar Detayları±

Erpul, Günay

  • Cilt 7, Sayı 2 (2018) - Makaleler
    Yenilenmiş Rüzgâr Erozyonu Eşitliği İklim Faktörünün Ulusal Ölçekte Belirlenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 9, Sayı 1 (2020) - Makaleler
    Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi Bitki Örtüsü Parametresinin Belirlenmesi
    Öz  PDF