Yazar Detayları±

KARAKURT, Erol

  • 2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE - Makaleler
    Buğday Verimi ve Biyokütlesi ile Uzaktan Algılama Vejetasyon İndisleri Arasındaki İlişkilerin Tarımsal İklim Bölgeleri Bazında Değerlendirilmesi
    Öz  PDF