Yazar Detayları±

ÖZKAN, Erol

  • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
    Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
    Öz  PDF