Yazar Detayları±

YURTSEVEN, Engin

  • Cilt 1, Sayı 1 (2012) - Makaleler
    Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Yıkama Oranı Uygulamalarında Profil Tuzluluğunun Değişimi
    Öz  PDF
  • Cilt 4, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Sulama Suyu Tuzluluğu ve Yıkama Gereksinimi Oranlarının Yoncada Çimlenme ve Gelişmeye Etkisi
    Öz  PDF