Yazar Detayları±

Can KAYA, Emre

  • Cilt 8, Sayı 1 (2019) - Makaleler
    Biyokömür ve Fosfor Uygulamalarının Mısır ve Çeltik Bitkilerinin Gelişimi ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkileri
    Öz  PDF