Yazar Detayları±

UYGAN, Demet

  • Cilt 4, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Eskişehir ve Sakarya İlleri’nde Kurulu Bazı Damla Sulama Sistemlerinde Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi Damla sulama sistemlerinde performans göstergeleri
    Öz  PDF
  • 2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE - Makaleler
    Eskişehir Koşullarında Damla Sulama İle Sulanan Şekerpancarında “Su Verim İlişkileri, Su Tüketimi ve Su Kullanım Etkinliği”
    Öz  PDF