Yazar Detayları±

Özkan, Cevdet Fehmi

  • Cilt 2, Sayı 2 (2013) - Makaleler
    Örtüaltı biber yetiştiriciliğinde organik ve kimyasal gübre uygulamalarının bitkinin beslenme durumu ve bitki gelişimi üzerine etkileri
    Öz  PDF