Yazar Detayları±

AYDIN, Başak

 • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Makaleler
  İyi Tarım Uygulamalarının Mandarin Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analiz Üzerine Etkisi: İzmir İli Örneği
  Öz  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
  Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Öz  PDF
 • 2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE - Makaleler
  Samsun İli Sebze ve Meyve Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına (İTU) Yaklaşımı
  Öz  PDF