Yazar Detayları±

AYDIN, Başak

  • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    İyi Tarım Uygulamalarının Mandarin Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analiz Üzerine Etkisi: İzmir İli Örneği
    Öz  PDF