Yazar Detayları±

Bayraklı, B.

  • Cilt 1, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri
    Öz  PDF