Yazar Detayları±

ERKOÇAK, Aylin

  • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
    Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği
    Öz  PDF