Yazar Detayları±

ALTUN, Ayla

  • Cilt 4, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Tarımsal Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi
    Öz  PDF