Yazar Detayları±

Baydar, Alper

  • Cilt 1, Sayı 1 (2012) - Makaleler
    İklimsel Değişikliklerin Pamuk Üretimine Etkilerinin İncelenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 9, Sayı 2 (2020) - Makaleler
    Farklı Fertigasyon Teknikleri ve Su Kısıntısı Koşullarında Domates Bitkisinin Su Verim İlişkilerinin Belirlenmesi
    Öz  PDF