Yazar Detayları±

İMAMOĞLU, Ali

  • Cilt 5, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi
    Öz  PDF