Yazar Detayları±

TURHAN, Ahmet

  • Cilt 6, Sayı 1 (2017) - Makaleler
    Tam ve Kısıntılı Sulama Koşullarında Karpuzun Su Kullanım Etkinliği Karşısında Ekonomik Getirisi
    Öz  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Makaleler
    Havucun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Sulama Suyu Tuzluluğu ve Kalsiyumun İnteraktif Etkileri
    Öz  PDF