Yazar Detayları±

TÜRKAN, Şevkiye Armağan

  • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    Elma Çeşitlerine Yapraktan Bor Uygulamasının Bitkinin Mineral Beslenmesiyle Meyvenin Verim ve Kalitesine Etkisi
    Öz  PDF