Yazar Detayları±

KUTLU, İmren

  • Cilt 5, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Çinko Uygulamasının Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Sabit Yağ Oranı Üzerine Etkisi
    Öz  PDF