Yazar Detayları±

EKBERLİ, İmanverdi

 • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
  Bazı Inceptisol ve Entisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısı Arasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (2017) - Makaleler
  Bazalt Ana Materyali ve Farklı Topografik Pozisyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprakların Bazı Topografik ve Fiziko- Kimyasal Özellikleri Arasındaki Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2019) - Makaleler
  Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1 (2020) - Makaleler
  Mısır Bitkisinin Verim Parametreleri ile Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Arasındaki Regresyon Modellerin Belirlenmesi
  Öz  PDF