Yazar Detayları±

GÜMÜŞ, İlknur

  • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
    Farklı Organik Gübrelerin Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Buğdayın Verimine Bakiye Etkileri
    Öz  PDF
  • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
    Kabuk Bağlama Problemli Toprağın Kırılma Değeri ve Agregat Stabilitesi Üzerine Biyokömür Uygulamalarının Etkisi
    Öz  PDF