Yazar Detayları±

Gedikoğlu, İbrahim

  • Cilt 1, Sayı 1 (2012) - Makaleler
    Buğdayda Kadmiyumun Toksiklik Sınırının Belirlenmesi ve Bazı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
    Öz  PDF