Yazar Detayları±

Ünver, İ.

  • Cilt 1, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Çukurova’da Alüvyal Bir Tarım Arazisinde Bazı Toprak Verimlilik Parametrelerinin Jeoistatistiksel Modellemesi
    Öz  PDF