Yazar Detayları±

Çebi, Ülviye Kanburoğlu

  • Cilt 6, Sayı 2 (2017) - Makaleler
    Trakya Bölgesi’nde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan İmazamox Herbisit'inin Toprak Ortamında Kalıntı Düzeylerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
    Öz  PDF