Yazar Detayları±

ÇETİN, Öner

 • Cilt 4, Sayı 1 (2015) - Makaleler
  Eskişehir ve Sakarya İlleri’nde Kurulu Bazı Damla Sulama Sistemlerinde Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi Damla sulama sistemlerinde performans göstergeleri
  Öz  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
  İkinci Ürün Silajlık Mısırda Maksimum Net Geliri Sağlayan Sulama ve Azot Fertigasyon Stratejileri
  Öz  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Makaleler
  Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi
  Öz  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1 (2020) - Makaleler
  Pamuk Bitkisinde Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulamanın Toprak Sıcaklığı ve Toplam Kuru Madde (Biomass) Miktarına Etkisi
  Öz  PDF