Yazar Detayları±

ATASOY, Çağla

  • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
    Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi
    Öz  PDF