Cilt 3, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Ankara Koşullarında Hibrit Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotipinde Farklı Sıra Üzeri Aralıkları ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkisi Öz PDF
Sibel DAY, Özer KOLSARICI
Yield and Fruit Quality Response of Drip-Irrigated Melon to the Duration of Irrigation Season Öz PDF
Neslihan ŞENGÜL, Osman YILDIRIM, Nilgün HALLORAN, Şeyda ÇAVUŞOĞLU, Evran DOĞAN
Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Farklı Fizyografya, Benzer Ana Materyal Üzerinde Yeralan Toprakların Pedogenesisleri Öz PDF
Mustafa USUL, Orhan DENGİZ
Analysis of the Spatial Variability of Soil Properties in Different Physiographic Units Öz PDF
Hasan Sabri ÖZTÜRK, Gönül AYDIN, Mustafa SAĞLAM, Levent ATATANIR, Alper YORULMAZ
The Use of Remote Sensing and Geographic Information System Techniques to Determine Relationships between Land Use and Landform Öz PDF
Tülay TUNÇAY, İlhami BAYRAMİN, Hasan Sabri ÖZTÜRK, Mümtaz KİBAR, Oğuz BAŞKAN