Cilt 3, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

Makaleler

Farklı Organik Gübrelerin Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Buğdayın Verimine Bakiye Etkileri Öz PDF
İlknur GÜMÜŞ, Cevder ŞEKER
Meranın Otlatma Kapasitesi ve Botanik Kompozisyonuna Bazı Islah Yöntemlerinin Etkisi Öz PDF
Recep YAVUZ, Refik KARAGÜL
Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği Öz PDF
M. Arif ÖZYAZICI, Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ, Aylin ERKOÇAK
Farklı Azotlu Gübreler ve Uygulama Zamanlarının Buğdayda Verim ve Verim Komponentlerine Etkileri Öz PDF
Mahmut TEPECİK, N. Tuba BARLAS, Emre İLKER
Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi Öz PDF
Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ, K. Çağatay SELVİ, E. Fatma GÜRSOY, Çağla ATASOY
Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Öz PDF
Ayten NAMLI, M. Onur AKÇA, E. Burcu TURGAY, M. Reşat SOBA
Kuraklık Stresi Uygulanan Kavun Genotiplerinde Bazı Fizyolojik Değişimler Üzerine Araştırmalar Öz PDF
Sevinç KIRAN, Fatma ÖZKAY, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Şebnem KUŞVURAN
Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım Öz PDF
Orhan DENGİZ, Aziz ŞİŞMAN, Çoşkun GÜLSER, Yasemin ŞİŞMAN
Influence of Limited Water Stress on Yield and Fruit Quality of Melon under Soil-Borne Pathogens Öz PDF
Aynur ÖZBAHÇE, A. Fuat TARI, Seral YÜCEL, Oktay OKUR, Hüseyin PADEM