Cilt 2, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Makaleler

Bafra Ovası Sol Sahilinde Yer Alan Fener Köyü ve Yakın Çevresinde Dağılım Gösteren Farklı Toprakların Sınıflandırılması ve Dağılım Alanlarının Belirlenmesi Öz PDF
Fikret Saygın, Orhan Dengiz
Çinko Uygulamasının Farklı Bin Tane Tohum Ağırlığına Sahip Çeltik Çeşitlerinde Bitki Gelişimi ve Çinko Kapsamları Üzerine Etkisi Öz PDF
Hesna Özcan, Süleyman Taban, Özlem Koç Tunaboylu, Yakup Çıkılı, Nilgün Taban
Marmara Bölgesi Topraklarının Bitki Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması Öz PDF
Hasan Taşova, Alper Akın
Örtüaltı biber yetiştiriciliğinde organik ve kimyasal gübre uygulamalarının bitkinin beslenme durumu ve bitki gelişimi üzerine etkileri Öz PDF
Cevdet Fehmi Özkan, Filiz Öktüren Asri, Elif Işıl Demirtaş, Nuri Arı
Türkiye’de Kullanılan Azotlu Gübrelerin Standart ve Yönetmeliklerle Uyumluluğu Üzerine Bir Araştırma Öz PDF
Haydar Polat, İlhan Güngör, Celal Koca
Farklı Düzeyde Bor İçeren Sulama Sularının Zeytin Fidanlarının Gelişme ve Besin Maddesi İçeriklerine Etkisi Öz PDF
Saime Seferoğlu, Emre Dalgıç