Cilt 2, Sayı 1 (2013)

Toprak Su Dergisi 3

İçindekiler

Makaleler

Ayçiçek Yağı Metil Esterinin Donma ve Parlama Noktaları Üzerine Etkili Olan Parametrelerin Belirlenmesi Öz PDF
Hülya Karabaş
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile Toprak Özelliklerinin Gruplandırılması Öz PDF
Mustafa SAĞLAM
Güvenç Havzası Aşındırıcı Güç İndisleri ve Kurak Dönemlerin Belirlenmesi Öz PDF
İlknur Cebeci, Fazlı Öztürk, Füsun SARISAMUR, Hicrettin CEBEL
Çay Yetiştirilen Tarım Topraklarının Reaksiyon Değişimleri ve Alansal Dağılımları Öz PDF
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mehmet AYDOĞAN
Türkiye Büyük Toprak Gruplarının Erozyona Duyarlılık “K” Faktörleri Öz PDF
Hicrettin CEBEL, Suat AKGÜL, Orhan DOĞAN, Fatma ELBAŞI
Kışlık Kanola Çeşitlerinden Californium’dan Üretilen Biyodizelin Diesel Motorlarda Kullanıma Uygunluğunun İncelenmesi Öz PDF
Hülya KARABAŞ
Farklı bakteri Uygulamalarının Kaya Fosfatının Çözünürlüğü Üzerine Etkisi Öz PDF
Adem GÜNEŞ, Metin TURAN, Medine Güllüce, Fikrettin Şahin, Mehmet Rüştü KARAMAN