Cilt 1, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Turfanda Patates Yumrularının Farklı Saklama Koşullarında Fiziko-Mekanik Özellik Değişimleri Öz PDF
Yeşim Benal Yurtlu, K. K. Vursavuş, F. Arslanoğlu, E. Yeşiloğlu
Çukurova’da Alüvyal Bir Tarım Arazisinde Bazı Toprak Verimlilik Parametrelerinin Jeoistatistiksel Modellemesi Öz PDF
Armağan Karabulut, İ. Ünver
Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Farklı Parametrik Yaklaşımların Değerlendirilmesi Öz PDF
Orhan Dengiz, F.E. Sarıoğlu
Çanakkale Meralarında Bazı Çalıların Toprak Özelliklerine Etkileri Öz PDF
Mehmet Parlak, A. Gökkuş, A. Özaslan Parlak
Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu ve Eğitim İhtiyaçları Öz PDF
Yeşim Benal Yurtlu, K. Ekmekci, M. Bozoğlu, K. Demiryürek, V. Ceyhan
Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri Öz PDF
Mehmet Arif Özyazıcı, G. Özyazıcı, B. Bayraklı
Sulu ve Kuru Koşullar Altında Kışlık Buğday İçin FAO-AQUACROP Modelinin Performansının Değerlendirilmesi Öz PDF
Sema Kale, A.F. Tarı