Cilt 9, Sayı 2 (2020)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’de Kimyasal Azotlu Gübre Tüketim Durumunun ve Toprak Analizi Zorunluluğunun Azotlu Gübre Kullanımına Etkilerinin Değerlendirilmesi Öz PDF
Haydar POLAT
Mısır ve Ceviz Yetiştirilen Bazı Arazilerde Kurulu Damla Sulama Sistemlerinde Bazı Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi Öz PDF
Selçuk ÖZER
Farklı Dozlarda Kireç Uygulamasının İki Farklı Tekstürdeki Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Öz PDF
Qutaiba Riyadh ABDULWAHHAB, Cevdet ŞEKER
Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Makro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Toprak ve Bitki İlişkileri Öz PDF
Aişe Deliboran, Muzaffer Kerem Savran, Özgür Dursun, Önder Eralp, Tülin Pekcan, Hatice Sevim Turan, Erol Aydoğdu, İdris Çılgın, Handan Ataol Ölmez, Şule Savran, Ferişte Öztürk Güngör, Ayşen Yıldırım, Abdullah Suat Nacar
Sodyumlu Sulama Sularının Toprak Tuzluluk Değişimine Etkisi Öz PDF
Ayşe ERTAŞ PEKER, Hasan Sabri ÖZTÜRK
Farklı Fertigasyon Teknikleri ve Su Kısıntısı Koşullarında Domates Bitkisinin Su Verim İlişkilerinin Belirlenmesi Öz PDF
Alper BAYDAR, Mustafa ÜNLÜ
Water Quality and Two-Way Effects in Terms of Animal Production Öz PDF
Mesut YILDIRIR
Standart Yağış İndeksi Yöntemi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kuraklık Analizi Öz PDF
Mete Özfidaner, Fatih Topaloğlu