Cilt 9, Sayı 1 (2020)

İçindekiler

Makaleler

SPEI ve SPI İndisleri Kullanılarak İstanbul-Damlıca Deresi Havzasında Kuraklık Şiddetlerinin Analizi Öz PDF
Fatih BAKANOĞULLARI
Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Genotiplerinde Ekim Sıklığı ile Azotlu Gübrelemenin Haşhaş Yapraklarının Mineral Madde İçerikleri, Kapsül Verimi, Tohum Verimi ve Morfin Oranı Üzerine Etkisi Öz PDF
Birsen KARABÜK, Kudret KEVSEROĞLU, Zeynep DEMİR
Mısır Bitkisinin Verim Parametreleri ile Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Arasındaki Regresyon Modellerin Belirlenmesi Öz PDF
Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ
Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi Bitki Örtüsü Parametresinin Belirlenmesi Öz PDF
Reşat AKGÖZ, Kenan İNCE, Günay ERPUL
Pamuk Bitkisinde Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulamanın Toprak Sıcaklığı ve Toplam Kuru Madde (Biomass) Miktarına Etkisi Öz PDF
Öner ÇETİN
Yüksek Gerilim Hatlarının Tatlı Su Kaynaklarındaki Escherichia coli ve Koliform Bakterilerinin Canlılığına Etkisi Öz PDF
Kurtça Emin KAYA, Evrim SÖNMEZ