2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE

İçindekiler

Makaleler

Karaman İli Potansiyel Evapotranspirasyon Tahmini Öz PDF
Soner Çağatay BAĞÇACI, Nermin ŞARLAK
Bazı Yem Bitkileri Karışımlarında Farklı Hasat ve Muhafaza Sistemlerinin Yem Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Öz PDF
Yasemin VURARAK, Ahmet İNCE
Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Öz PDF
Fikret SAYGIN, Orhan DENGİZ, Serkan İÇ
Bulanık Yapay Sinir Ağları ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları ile Günlük Buharlaşma Tahmini Öz PDF
Demet YILDIRIM, Bilal CEMEK, Erdem KÜÇÜKTOPCU
Jeotermal Kaynakların Tarımsal Sulama Suyu Kirliliği ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Öz PDF PDF
Harun TORUNLAR, Murat Güven TUĞAÇ, Dilek Kaya Özdoğan, Gamze Depel, Nevzat Dereköy
Arıtılmış Evsel Kaynaklı Atıksularla Sulanan Marul ve Toprakta Patojenik Bulaşıklığın Belirlenmesi Öz PDF
Perihan TARI AKAP, Mehmet GÜNDÜZ, Şerafettin AŞIK, Şener ÖZÇELİK
Samsun İli Sebze ve Meyve Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına (İTU) Yaklaşımı Öz PDF
Mehmet AYDOĞAN, Başak AYDIN, Necla TOPÇU, Yunus Emre TERZİ
Çukurova Koşullarında Tarımsal İşletme Çatılarında Fotovoltaik Sistemlerin Tekno-Ekonomik Yönden Tasarımı Öz PDF
Mehmet Emin BİLGİLİ, Adil AKYÜZ
Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi Öz PDF
Gözen YÜCEERİM, Gülay YILMAZ, Merve ETÖZ, C.Oğuz ACAR
İklim Değişikliğinin Türkiye’de, Trakya Bölgesinde, Referans Evapotranspirasyona Olan Etkilerinin Belirlenmesi Öz PDF
Muhammet AZLAK, Levent ŞAYLAN
İhsangazi Tarlalarından Soframıza Kültür Mirası Siyez Buğdayı Öz PDF
Sevinç KARABAK, Rahmi TAŞCI, Vedat CEYHAN, Kürşad ÖZBEK, Hilal YÜCE ARSLAN
Toprak pH’sını Etkileyen Bazı Materyallerin Hububat Tarımında Kullanımı Öz PDF
Kadir UÇGUN, Caner KELEBEK, Murat CANSU, Mesut ALTINDAL, Bilal YALÇIN
Ergene Nehri ile Sulanan Çeltik Tavalarının Sediment ve Sulama Suyunda Kobalt (II) ve Nikel (II) Birikim Düzeyleri Analizi Öz PDF
Barış Can KÖRÜKÇÜ, Cihan TORLAK, Cemile ÖZCAN
Havza Bazlı Bitkisel Üretim ve Sulama Suyu Optimizasyon Çalışmaları ve Önemi Öz PDF
Gonca KARACA BİLGEN, Süleyman KODAL, Yusuf Ersoy YILDIRIM
Orta Karadeniz Bölgesi Toprak Sıcaklığının Zaman Serisi Analizi Yöntemi İle Modellenmesi Öz PDF
Filiz KARA, Bilal CEMEK
Zeytin Fidan Gelişimine Mikrohavza Su Hasadı Tekniği İle Toprak Su Tutma Kapasitesini Artırıcı Bazı Uygulamaların Etkisi Öz PDF
Süleyman ŞEN, Gülay YILMAZ, Tuncay TOPDEMİR, Ümit ALKAN
Topraktan ve Yapraktan Azot ve Çinko Uygulamalarının Buğdayda Tane Çinko ve Demir Konsantrasyonları Üzerine Etkisi Öz PDF
Hatun BARUT, Sait AYKANAT, Elif HAKLI HEYBET, Selim EKER, İsmail ÇAKMAK
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gemlik Zeytin (olea aeoropea) Çeşidinde Sulamanın Peryodisite Üzerine Etkisi Öz PDF
Meral ANLAĞAN TAŞ, Abdullah Suat NACAR, Veli DEĞİRMENCİ, Ebru SAKAR, Pınar BAHÇECİ ALSAN
Sera Koşullarında Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Domates Bitkisinin Kök Gelişimi Üzerine Etkisi Öz PDF
Selçuk ÖZER, Ozan ÖZTÜRK, Ülviye ÇEBİ, Süreyya ALTINTAŞ, Engin YURTSEVEN
Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesinde Gediz Havzası Örneği Öz PDF
Yusuf Ersoy YILDIRIM, İsmail TAŞ, Kadir Aytaç ÖZAYDIN
Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Yalova İncisi Sofralık Üzüm Çeşidinde Yaprak Su Potansiyeline Göre Sulama Programının Oluşturulması Öz PDF
Gülşen DURAKTEKİN, Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Kadir KUŞVURAN, Mete ÖZFİDANER
Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi Öz PDF
İlknur CEBECİ, Oğuz DEMİRKIRAN, Orhan DOĞAN, Kevser KARAGÖZ SEZER, Ödül ÖZTÜRK, Fatma ELBAŞI
Buğday Verimi ve Biyokütlesi ile Uzaktan Algılama Vejetasyon İndisleri Arasındaki İlişkilerin Tarımsal İklim Bölgeleri Bazında Değerlendirilmesi Öz PDF
Murat GÜVEN TUĞAÇ, Harun TORUNLAR, Erol KARAKURT, Sinan AYDOĞAN