Cilt 8, Sayı 2 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Yarı-Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Toprakların Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Haritalanması ve Sınıflandırması Öz PDF
Arif AYDIN, Orhan DENGİZ
Kabuk Bağlama Problemli Toprağın Kırılma Değeri ve Agregat Stabilitesi Üzerine Biyokömür Uygulamalarının Etkisi Öz PDF
İlknur GÜMÜŞ, Hamza NEGİŞ, Cevdet ŞEKER
Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Öz PDF
Başak AYDIN, Ozan ÖZTÜRK, Ülviye ÇELEBİ, Erol ÖZKAN, Selçuk ÖZER
Edirne İli Barajlarının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Sulama Suyu Kalite Sınıfları Öz PDF
Ülviye ÇEBİ, Selçuk ÖZER, Ozan ÖZTÜRK, Cemile ÖZCAN, Ezgi TOK, Bülent ŞENGÖRÜR, Yeşim AHİ
Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi Öz PDF
Seral YÜCEL, Hale GÜNAÇTI