Cilt 8, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Üreticilerin Toptancı Hallerine ve Hal Yasasına Bakış Açıları Öz PDF
Yasemi DEMİR
Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi Öz PDF
İLYAS YABAN, Turgay KABAY
Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Öz PDF
Nalan KARS, İmanverdi EKBERLİ
Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Patlıcan Bitkilerinde Klorofil, Yaprak Su Potansiyeli ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Aşılı Bitki Kullanımının Etkisi Öz PDF
Manar Talhouni, Şebnem Kuşvuran, Sevinç Kıran, Ş. Şebnem Ellialtıoğlu
İçme Suyu Kaynaklarında Hidrodinamik Kavitasyon Yöntemi İle Mikrobiyal Kirlilik Giderimi Öz PDF
Efsun DİNDAR
Biyokömür ve Fosfor Uygulamalarının Mısır ve Çeltik Bitkilerinin Gelişimi ve Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkileri Öz PDF
Emre Can KAYA, Hanife AKÇA, Mehmet Burak TAŞKIN, Moustapha Maman MOUNIROU, Tuğba KAYA
Çerikli Sulama Sahasında Toprak Tuzluluğunun Tahmininde Deterministik ve Stokastik Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanımı Öz PDF
Şeydagül ÖZDEMİR, Hikmet GÜNAL, Nurullah ACİR, Hakan ARSLAN, Kadir Aytaç ÖZAYDIN, Sultan Ergun KAHYAOĞLU, Aysel M. AĞAR