Cilt 6, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Yarı Kurak Alanlarda Mikro Havza Su Hasadı Uygulamalarının Toprak Nemine Etkilerinin Belirlenmesi Öz PDF
İlknur Cebeci, Oğuz Başkan, Osman Mücevher, Yakup Köşker, Hicrettin Cebel, Oğuz Demirkıran, Ödül Öztürk, Erdal Gönülal
Farklı Sulama Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domatesin Verim ve Kalitesine Etkisi Öz PDF
Ali Fuat Tarı, Mesut Sapmaz
Aşılı ve Aşısız Patlıcan Bitkilerinin Su Noksanlığı Koşullarındaki Bazı Fizyolojik Özellikleri ve Verim Parametrelerine İlişkin İncelemeler Öz PDF
Sevinç Kıran, Şebnem Kuşvuran, Çağla Ateş, Şeküre Şebnem Ellialtıoğlu
Göller Yöresinde Organik ve Geleneksel Yetiştircilik Yapılan Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Yaprak ve Çiçek Analizleriyle Karşılaştırılması Öz PDF
İbrahim Erdal, Hilal Munduz
Trakya Bölgesi’nde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan İmazamox Herbisit'inin Toprak Ortamında Kalıntı Düzeylerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Öz PDF
Ülviye Kanburoğlu Çebi, Cemile Özcan, Mehmet Ali Gürbüz, Selçuk ÖZer
Soğanda (Allium Cepa) Azot ve Kükürtlü Gübre Uygulamalarının Yaprak Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi** Öz PDF
Barış Albayrak, Ö. Lütfü Elmacı
Sulama Rejimlerinin Patlıcanın (Solanum melongena L.) Verim ve Su Kullanımına Etkileri Öz PDF
Serhat Ayas
Toprak Organik Maddesi ile Fosfor Adsorpsiyonu Arasındaki İlişkinin Langmuir Modeli ile Araştırılması Öz PDF
İlknur Yurdakul, Sadık Usta